Vega Records

Vega Records Tour Page

Date Artist Venue City
02/23/17 TALLIN, ESTONIA ,
02/24/17 LIVERPOOL DISCO FESTIVAL PRESENTS FLASHBACK W/ LOUIE VEGA ,
02/25/17 TAKE IT EASY, MILAN ,
03/18/17 FLASHBACK WITH LOUIE VEGA, MIAMI ,
03/19/17 SHELTER, NEW YORK CITY ,
03/23/17 STONE SOUL JAM, MIAMI ,
03/24/17 PLAY DIFFERENTLY W/RICHIE HAWTIN, SPACE, MIAMI ,
03/25/17 JAMBOREE, MIAMI ,

Subscribe: RSS | iCal